Leermogelijkheden voor computerwetenschap

We hebben een scala aan informatiebronnen, programma's, studiebeurzen en subsidiemogelijkheden ontwikkeld om leerlingen en docenten over de hele wereld de mogelijkheid te bieden om zich te verdiepen in computerwetenschap.

Google Computer Science

Bronnen

Programmeeromgevingen van gebruikers, verrijkende lesmaterialen en inspiratie om uiteenlopende groepen leerlingen te bereiken

Careers with Code

Een oriënterend en inspirerend magazine over werken in de IT-branche voor middelbareschoolleerlingen, met bronnen voor docenten.

MEER

Nat & Lo's YouTube Channel

From Google X to StreetView to Project Loon, get a behind the scenes look at Google with Nat and Lo.

MEER

Blockly Games

Een visuele programmeeromgeving waar kinderen kunnen kennismaken met de basisprincipes van programmeren. Beschikbaar in 40 talen.

MEER

Coder voor Raspberry Pi

Gratis software waarmee je een Raspberry Pi kunt veranderen in een persoonlijke ontwikkelomgeving op internet.

MEER

Cursus over Computational Thinking

Online cursus voor professionele ontwikkeling waarin docenten kennismaken met het gebruik van Computational Thinking bij verschillende vakken, zodat ze dit in de praktijk kunnen toepassen en delen.

MEER

Computer Science Custom Search (Aangepast zoeken voor computerwetenschap)

Lessen, trainingen, games en projecten voor onderwijs in computerwetenschap.

MEER

CS First

Lesplannen en video's waarmee je computerwetenschap op een boeiende manier kunt presenteren aan jonge leerlingen.

MEER

Engage CS Edu

Een uitgebreide verzameling instructiemateriaal en strategieën om de betrokkenheid van bachelorstudenten computerwetenschap te vergroten.

MEER

Exploring Computational Thinking

Lesplannen, video's en andere informatiebronnen op het gebied van computerwetenschap die je kunt integreren in je lessen.

MEER

Gids voor technische ontwikkeling

Praktische gids voor alle universiteitsstudenten voor de ontwikkeling van technische vaardigheden in eigen tempo.

MEER

Made with Code

Een initiatief om miljoenen jonge vrouwen te inspireren om code te leren en programmeren te zien als middel om hun droomcarrière te realiseren.

MEER

Pencil Code

Een programmeerlaboratorium waarin wordt gebruikgemaakt van tekeningen, muziek en creatieve fictie om leerlingen en studenten te ondersteunen bij de voortgang van blokcodering naar tekst.

MEER

Start With Code

A collection of resources & programs to encourage young Australians to study computing.

MEER

Programma's

Jaarlijkse studentcompetities, informatie over carrières en programma's ter ondersteuning van de diversiteit in de technologie.

Code Jam

Een wereldwijde programmeercompetitie met meerdere ronden voor studenten en professionele programmeurs.

MEER

Computer Science Summer Institute (CSSI)

Een praktisch introductieprogramma van drie weken voor nieuwe studenten die afkomstig zijn uit ondervertegenwoordigde groepen in computerwetenschap.

MEER

Engineeringpracticum

Een ontwikkelingsprogramma van twaalf weken voor eerste- en tweedejaars studenten computerwetenschap of elektrotechniek en technische informatica.

MEER

Google Code-in (GCI)

Een wedstrijd waarbij leerlingen tussen 13 en 17 jaar kennismaken met de verschillende bijdragen die de ontwikkeling van open source-software mogelijk maken.

MEER

Google Engineering Residency Program

Een eenjarig engineeringprogramma dat openstaat voor recent afgestudeerde studenten computerwetenschap.

MEER

Google Science Fair

Een wereldwijde online wetenschaps- en technologiecompetitie die openstaat voor individuele deelnemers en teams in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.

MEER

Google Summer of Code (GSoC)

A global online program offering student developers ages 18+ stipends & mentorship for open source coding projects.

MEER

Technische stages

Technische stages van 12 tot 14 weken voor bachelor- en masterstudenten en promovendi van de studie computerwetenschap of gerelateerde vakgebieden.

MEER

Women Techmakers

Het Women Techmakers-programma van Google biedt vrouwen in de technologie zichtbaarheid, een community en hulpbronnen.

MEER

Fondsen

Student scholarships & grants to support computer science education at every stage

Venkat Panchapakesan Memorial Scholarship

Are you an ever-optimistic person who believes we can make the world a more sustainable place?

MEER

Computer Science for High School (CS4HS)

Een wereldwijd subsidieprogramma ter bevordering van onderwijs in computerwetenschap waarbij docenten informatie beschikbaar wordt gesteld en ze steun krijgen bij het verwerven van vaardigheden.

MEER

Google Europe-beurs voor studenten met een handicap

Voor Europese universiteitsstudenten met een handicap die computerwetenschap studeren.

MEER

Google Lime-beurs voor studenten met een handicap

Voor universiteitsstudenten met een handicap die computerwetenschap studeren in Canada en de VS.

MEER

Google SVA-beurs voor student-veteranen

Voor student-veteranen of studenten in actieve militaire dienst die computerwetenschap of gerelateerde vakgebieden studeren aan universiteiten in de VS.

MEER

Reis- en conferentiesubsidie van Google

Subsidie voor ondervertegenwoordigde groepen in de computerwetenschap of gerelateerde vakgebieden voor het bijwonen van conferenties in de VS en Europa die als thema technologie of diversiteit hebben.

MEER

Google.org

Subsidies voor organisaties die zich inzetten voor de kennismaking met en studie van computerwetenschap door ondervertegenwoordigde groepen leerlingen en studenten.

MEER

igniteCS

Financiering en ondersteuning voor vrouwelijke bachelorstudenten op het gebied van computerwetenschap in de Verenigde Staten en Canada waarmee ze een mentorproject voor computerwetenschap kunnen opzetten in hun lokale gemeenschap.

MEER

RISE-awards

Subsidies en constructieve hulpbronnen voor organisaties die computerwetenschap onderwijzen aan ondervertegenwoordigde groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs over de hele wereld.

MEER

De Generation Google Scholarship

Voor ondervertegenwoordigde groepen universiteitsstudenten in de VS en Canada die computerwetenschap of gerelateerde vakgebieden studeren.

MEER

De Google Anita Borg Memorial Scholarship

Voor vrouwelijke bachelor- en masterstudenten over de hele wereld die informatica en computertechnologie studeren.

MEER